Welkom op de site van ProSysCo

Mogen wij ons aan u voorstellen?

Heeft u ook te maken met veranderde contractvormen gebaseerd op de UAV-gc2005? Dan merkt u dat uw bedrijf en uw medewerkers te maken krijgen met een verschuiving van rollen en verantwoordelijkheden. De slogan “de markt tenzij” is u dan wel bekend. Opdracht-nemende partijen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid in het totale proces, van initiatief tot sloop van bouwwerken. Deze tendens leidt tot geïntegreerde contracten, waarin men niet alleen de bouw als technisch proces aan de marktpartijen vraagt, maar ook ontwerp, onderhoud en soms zelfs sloop.

Misschien bevindt u zich nog in de fase van ontkenning, want er is toch niets nieuws onder de zon en het is oude wijn in nieuwe zakken. Er zijn echter wel degelijk zaken verschoven en hierdoor zijn voor de beheersing van projecten nieuwe vaardigheden en competenties nodig. Onderwerpen zoals integraal projectmanagement, procesmanagement, systems engineering (SE), systeem gerichte contractbeheersing (SCB) worden ineens actueel.

Omdat het uiteindelijk de mensen zijn, die het moeten doen, vraagt deze rolverschuiving om een intensief (team)opleidingstraject. Er zullen medewerkers zijn die smullen van het gestructureerde werken. Anderen, de meest creatieve, zullen er van gruwen. Als bedrijf of project is het belangrijk om dit vooraf te onderkennen. Iedereen is nodig, in zijn of haar rol en samenwerking is daarbij cruciaal.
Vanuit een jarenlange praktijkervaring geeft ProSysCo u een antwoord op deze veranderingen. Wij hebben ruime ervaring met project- en procesmanagement, werkvoorbereiding, ontwerpbegeleiding en het geven van workshops en cursussen. Op basis van deze ervaring kunnen wij u de beste maatwerkoplossingen bieden voor uw bedrijf:

  • Project- en contractmanagement;
  • Procesmanagement en projectbeheersing;
  • Inrichten van tenders en projecten o.b.v. Risico’s, Systems Engineering en Werkpakketmanagement;
  • Begeleiden en ondersteunen van de projecten in het tijd- en kosten gestuurd ontwerpen, om te komen tot een beheerst en uitvoerbaar werk;
  • Begeleiding en coaching in de ontwikkeling van projectmedewerkers, om kennis en vaardigheden bij te brengen, behorend bij de nieuwe contracten;
  • Adviseren en ondersteunen van die bedrijven die zich afvragen of zij van een RAW aannemer een design & construct Opdrachtnemer willen/kunnen worden.

 Wij hebben ruime ervaring met het geven van workshops en cursussen. Op basis van deze ervaring kunnen wij u de beste maatwerkoplossingen bieden voor de workshop of training in uw bedrijf.